Choď na obsah Choď na menu
 


Námestovo a jeho dejinný súpis výtvarných pamiatok z roku 1944.

12. 1. 2017

Námestovo a jeho dejinný súpis výtvarných pamiatok z roku 1944.

Rím. Kat. farský kostol, mur., začatý v r. 1655 – 58 ako evanjelický, rozšírený v rokoch 1821-1823 a obnovený po požiari r. 1877 štedrosťou Edmunda Zichyho a darmi cirkevníkov, najmä rod. Murínovej. Fresky z r. 1920 od Vaňeka.

Oltáre a kazateľnica z konca. 19.stor.

Sklomaľby okien z r. 1925 venovali Matej a Terezia Murin.

Barokové sochy sv. Barbory a sv. Kataríny zo zač. 18. stor.

Zázračný obraz Madony, kópia z 18. stor.

Obraz sv. Rodiny z 18. stor. (premaľovaný).

Kaplnka sv. Hrobu na západnej časti veže, stavaná r. 1832, so súčasnými freskami (vo fragmentoch) troch žien, anjelov, dvoch strážcov, tŕňovej koruny, postavou Boha-Otca, Ecce homo a kvetovými ornamentmi.

0-----kopia--3-.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaily fresky z kaplnky Božieho hrobu v r.k. kostole v Námestove.

0-----kopia--4-.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokové sochy a fragmenty starých oltárov a kazateľnice, uložené v kaplnke sv. Hrobu.

Pacifikál na fare, strieborný pozlátený od Szilassyho.

Pacifikál z Lokce, tiež na tunajšej fare, od Szilassyho.

Mariánsky stĺp na námestí z roku 1758

Kaplnka stará vo Vavrečke, stavaná v roku 1829-30 na trovy Juraja Kubicu.

Socha Sedembolestnej Márie, baroková z kostola, dnes v súkr. Majetku.

Poschodový dom čís. 1 z rokov 1870-tych.

Poschodový dom so štukovým reliéfom levov na námestí z konca 18. storočia.

Poschodový dom čís. 134 z konca 18. storočia.

Poschodový dom býv. urbársky zo zač. 19. stor.

Poschodový dom čís. 132 biedermeierový z polovice 19. stor.

Farský dom prízemný, murovaný, stavaný r. 1761

Stará škola, drevená stavba z konca 18. alebo zač. 19. stor.

(Podľa kan. viz. superint. Eliáša Láního bola námestovská evanjelická cirkev do r. 1612 fíliou Lokčanskej fary. Prvý drevený kostol vtedy už stál, roku 1625 chceli si evanjelici postaviť nový drevený kostol, ktorý začali stavať už roku 1627, lebo roku 1627 už stál. Prvý kostol roku 1635 predali do Pucova. Druhý kostol stál v Námestove asi do roku stavby nového kamenného kostola, ktorý chceli stavať už roku 1647, ale len roku 1658 ho vysvätili, vtedy však nemal ešte sklepenia. Kostol vysvätil superintendent Kalinka, od ktorého je aj protokol. kan. vizitácie s dátami kostolov a stavby. – podľa kan. viz. Z r. 1833bol kostol roku 1823 rozšírený, rok predtým stavali kaplnku sv. Hrobu. Z oltárov, opísaných v tejto zápisnici, zachoval sa iba obraz sv. Rodiny z 18. stor. Opis kaplnky sv. Hrobu zhoduje sa s dnešným opisom fragmentov fresiek, vnútorné zariadenie však chýba. Námestovo je k roku 1776 už mestečkom, „oppidum“).

 

Zdroj: Dr. Alžbeta Güntherová-Mayerová, Dejinný súpis výtvarných pamiatok Oravy

Hradský: Additamenta..., str. 688(na str.612 omyl)

Pokorný: Z Potúlek po Slovensku)

Dejepisný miestopis Oravy. Světozor, roč. 1858, čis. 19.

Szüz Mária virág kertje, 1897.

Divald: Árvamegyei kutatásik. V Muz. És. Könyvt.ért., roč. I, 1907, Semkowicz I, str. 31.

Thurzovský archív, Fasc. 69. e, No. 4-5.

História domus, rím.kat. kostola.

Kan. Viz.

 

Tento príspevok ponúkam ako aktivitku, ktorou sa môžete prebehnúť po našom meste a zistiť, ktoré z týchto pamiatok sú aktuálne ešte v súčasnosti. Prajem príjemnú zábavu... a podeľte sa o svoje poznatky