Choď na obsah Choď na menu
 


Kaplnka sv. Gorazda

20. 2. 2012

Bardysova kaplica na ulici Hviezdoslavovej  okolo roku 1950. 

bardysova-kaplica--ul.-hviezdoslavova.jpg

Zdroj:P.Ján Chryzostom Bardys, OFM 2006

Bardysovu kaplicu v súčastnosi nahradila Gorazdova kaplica, ktorá stojí približne na rovnakom mieste.

kopie---img_0480.jpg

Po pravej strane cesty ešte aj dnes môžete vidieť niekoľko kamenných  prícestných stĺpikov, ktoré sa nachádzaju na zábere z 50-tych rokov. 

j2011-050.jpg

Mapa /Wojskowy instytut Geograficzny 1934/ potvrdzuje miesto státia kaplice v roku 1934. Prvý krížik zľava s čiernou bodkou je Ďaleká kaplica, druhý Bardysova kaplica a tretí cintorín. Krížik s prázdnou bodkou je kostol.

kopie--2----map2.jpg

 

kopie---img_0484.jpg

Stojí novodobá kaplica sv. Gorazda na mieste bývalej kaplice, alebo bola postavená na náhodne vybratom mieste? * Prečo bola Bardysova kaplica na Hviezdoslavovej ulici odstránená a niekoľko desaťročí bolo toto miesto bez sakrálneho objektu? * Kto to bol Ján Chryzostom Bardys a prečo ho nahradil sv. Gorazd? *

Pri vchádzaní do Námestova od obce Jasenica, v križovatke komunikácií štátnej cesty a ulice Hviezdoslavovej, sa po ľavej strane nachádza neveľká kaplica sv. Gorazda. Prv, než sa jej budem venovať, dovolím si však oprášiť históriu tohto posvätného miesta, lebo každé takéto miesto má vraj svoju tajomnú minulosť. Prečo práve tu stojí táto novodobá kaplica? Už len niektorí pamätníci si možno spomenú na to, že na tomto mieste kedysi stála iná svätyňa, ktorou bola Bardysova kaplica.

Kto bol tým mužom mystickej kontemplácie, hlbokého vnútorného života, ktorému z vďaky postavili túto svätyňu?

Dozvedám sa, že Ján Chryzostom Bardys bol ľudový misionár, význačný exercitátor a duchovný vodca, ktorý sa vyznačoval nezvyčajnou horlivosťou, obetavosťou a z celej jeho osobnosti vyžarovalo osobité čaro, ktorým si podmaňoval ľudí. Rodný dom pátra Jána Chryzostoma stál v Krivom kúte. Narodil sa rodičom Jánovi a Márii Bardysovým. V matrike je zapísaný pod číslom 91, s dátumom 17.september 1900, rodisko Námestovo, popisné číslo 142. Otec Ján okrem gazdovstva pracoval ako kočiš – vozil ľudí na železničnú stanicu do Tvrdošína. Matka Mária chodila slúžiť do židovskej rodiny. Mal tri sestry, ktoré sa vydali do rodín Jagelkovej a Gemeľovej v Námestove a Trabalíkovej v Slanici.

Ako vznikla a zanikla Bardysova kaplica?

Vznik kaplice podmienila jedna zvláštna udalosť. V lete 1911 otec Ján Bardys, ešte pred ranným zvonením išiel do vavrečského mlyna po múku. Cesta viedla okolo deputátu skládky dreva, kde tiekla rieka. Rieka bola po búrke prudká. Kone sa zastavili a pili vodu a v tom otec Jána Bardysa zbadal, že po hladine Oravy pláva obraz. Vytiahol ho z vody a zbadal, že to je obraz Panny Márie s Ježišom v náručí. V pozadí obrazu bol plameň a na obraze bol text „Horné Uhry a rok 1700“. Pri rieke dal sľub, že na počesť Panny Márie dá postaviť aj kaplnku a syna vyštudovať za kňaza. Kaplica bola až do roku 1954 vyhľadávaným miestom mládeže a cieľom nedeľných prechádzok. Žiaľ v tomto roku sa stala obeťou nových zmien v meste. Pri rozširovaní cesty okolo cintorína bola kaplnka odstránená. Obraz, ktorý bol uložený medzi rekvizity v kostole, bol pri oprave kostola nešetrnou rukou zlodeja vyrezaný z rámu a následne odcudzený.

Dnes je už málo pamätníkov, ktorí si na kaplicu ešte spomenú. Tak, ako sa pominula kaplica, pominul sa aj obraz, ktorý bol príčinou jej postavenia. Zvláštnosť, ktorá ma zaujala a preto táto moja zmienka o tejto už takmer zabudnutej udalosti a monumentu, ktorý vznikol z ľudskej oddanosti a viery.

 kopie---img_0485.jpg      Nám súčasníkom túto spomienku na Bardysovu kaplicu dnes nahrádza novopostavená kaplnka sv. Gorazda, ktorá stojí približne na tom istom mieste. Autorom Kaplice sv. Gorazda je Ing. Arch. Krušinský Štefan. Patrí mu uznanie a poďakovanie za vkusné dielo, ktoré prinavrátilo tomuto miestu jeho mystickosť. Ako mi osobne uviedol, pri návrhu vychádzal nasledovných úvah:

1. Kde bude umiestnená - pri ceste s minimálnou plochou pred ňou.

2. Keďže ľudia budú skôr prechádzať (aj autami) a menej sa zastavovať, navrhol tvar s presklením a to tak, aby bola soška z hlavných pohľadov viditeľná.

3. Veľkosť a rozmery kaplnky prispôsobil miestu a rozmerom sošky (mal limitované investičné náklady).

4. Architektúrou chcel vyjadriť aj dobu, dobu mnohých módnych i moderných prejavov.  

   Určite je tu dôležité pripomenúť, že autorom myšlienky znovupostavenia kaplice bol dnes už zosnulý primátor mesta Ivan Krušinský, ktorý sa v nemalej miere zaslúžil o oživenie mnohých diel v meste, ktoré dodnes ľuďom pripomínajú jeho bohatú históriu. Nevedno, čo ho viedlo k myšlienke znovu prinavrátiť tomuto miestu jeho minulosť - to  pre nás zostáva záhadou. Ostáva však len dúfať, že jeho zmyselná myšlienka oživenia našej histórie si nájde v budúcnosti ďalších pokračovateľov.

desktop.jpg

Foto: Miroslav Hajdučík                   Kaplica sv. Gorazda dnes

img_0313.jpg

Foto: Miroslav Hajdučík   Pamätná tabuľa je umiestnená v južnej časti fasády kostola v Námestove.

Zdroj: Ján Chryzostom Bardys