Choď na obsah Choď na menu
 


Dom, kde pôsobil P.O.Hviezdoslav

28. 8. 2012

pavol_orsagh_hviezdoslav_39.jpg

Podobizeň Pavla Országha ako mladého advokáta v Námestove 1885

pavol_orsagh_hviezdoslav_40.jpg  Dom v Námestove (Hviezdoslavova ulica-budova v strede), v ktorom Pavol Országh býval a sídlila aj jeho advokátska kancelária.  (fotograf Pavol Socháň, Martin)

Advokátom v Námestove (1875 – 1876)
Po tom čo predložil advokátsky diplom Prešovskej advokátskej komore a požiada o zápis do zoznamu advokátov v Námestove, Prešovská advokátska komora ho do zoznamu zapíše  4. 9. 1875 pod č. 272/75. Keďže nemal diplom zmenkového advokáta, bol zapísaný iba pre všeobecnú prax.
Národné noviny oznamujú už 1.9.1875, že: „Náš rodák Pavol Országh, otvoril s 1. septembrom v Námestove advokátsku kanceláriu. Mnoho zdaru!“ Po otvorení kancelárie pozýva k sebe do Námestova sestru Máriu, aby mu pomáhala viesť jeho domácnosť, hoci zdravotný stav sa jej zhoršuje.
Elene píše 27. septembra 1875 už ako advokát z Námestova: „Ilonka moja, čo mi robíš? Ja si často predstavuje náš budúci domáci život – no bláhový! Veď ešte ani neviem, či Ťa od rodičov dostanem. Hádka mojej existencie sa ťažko lúšti; nemám ešte roboty – len dnes som dostal diplom spiatky. Asi za mesiac sa mi snáď roztvorí to tajné panorama ...“. Pavol a Elena sa totiž hodlajú zosobášiť, ale nemajú ešte na to súhlas otca nevesty. Pavol cestoval štyri razy ešte zo Senice do Dolného Kubína požiadať Samuela Nováka o ruku jeho dcéry. Prišiel až k ich domu, ale nedokázal sa na to odhodlať. Nakoniec v októbri  1875 žiada Samuela Nováka o ruku jeho dcéry listom „Dotyčne slečny Ilonky – odpustite, že bez Vášho vedomia – s tou sme sa o tom dávnejšie dohodli. Ja aspoň mám za to, že takéto najosobnejšie záležitosti najprv pri instancii samých dotyčných majú byť riešené – aby sa tak pripravila pôda, do ktorej už potom rodič predvídave štastne môže zasadiť svoje požehnanie. Znáte teda úmysel náš: vyrknite svoje veto alebo aprobatur.“ Keďže Samuel Novák súhlasil, Pavol a Elena sa zasnúbia aj oficiálne a s požehnaním rodičov. V novembri už plánujú svadbu - Pavol píše Elene list o tom ako si ju predstavuje: „Svadbu chcem mať jednoduchú, len v kruhu rodinnom“. Pavol sa zosobášil s Elenou (nar. 10.8.1856 – 1932) v Dolnom Kubíne 15. mája 1876, sobášil ich nevestin otec Samuel Novák.
Országhov život v Námestove
V roku 1882 píše Vajanskému a sťažuje sa na to, že advokátska práca ho odtŕha od básnictva: „Ej Sveto, Sveto! Čo všetko by som mohol vytvoriť, keby som neputoval na tejto svojej zaprášenej ceste, keby ma nevyrušoval zo sladkých dúm ten alebo onen nešťastný klient, keby som nemusel starať sa o chlieb každodenný“.

Pre advokátsku prácu mal vyhradený deň, so súmrakom sa z neho stával básnik. Jeho manželka sedávala pri ňom keď písal. Často sa stalo, že pracoval do neskorej noci, jeho manželka zaspala. Potom aj ráno spal dlhšie a ak nemal pojednávanie, dokonca raňajkoval v posteli. Jeho svokor si vraj z neho uťahoval, že vo svojich „básňach opisuje východ slnka, ale nevidel ho nikdy“. Mal rád sviatky, pretože počas nich nemusel pracovať ako advokát a mohol čítať a tvoriť.
Žil striedmo, stránil sa alkoholu, ale jeho náruživosťou bolo fajčenie cigár, niekedy za deň vyfajčil aj dvadsať Britaník. Prvú si zapálil po raňajkách na verande. Po obede si zvykol vypiť pohár ľahkého vína a denne sa prechádzal po uliciach mesta, vždy však sám. Chodieval rýchlym krokom s paličkou a rukou za založenou za chrbátom. Letné súdne prázdniny trávieval obvykle v Polhorských kúpeľoch. V Námestove ho navštívil aj Masaryk, pravidlom bolo, že ho navštevovali potom všetci Česi, ktorí zavítali do jeho kraja. Podnikal výlety do prírody, varieval v prírode guláš, rybárčil, chytal pstruhy a lipne, obvykle spoločne s manželkou a bratovými deťmi, ktoré ho navštevovali  (Jaroslav  a Sidónia, ktorú volali Sida), kontakty udržiaval so svojim kmotrom – Mutňanským, pisárom pri námestovskom okresnom súde. Keď ho v jeho dome bez ohlásenia raz navštívil Roman Zawiliński opísal to nasledovne: „Našli sme ho v jeho izbe zamestnaného vecami povolania, obklopeného celými zväzkami listín a v spoločnosti akejsi meštianskej ženy, klientky“. Keď odišla, sadli sme si do salóna a „o chvíľu ktosi zaklopal na dverách a pred nami zastala nezvyklá postava sviežeho silného starca, s vlasmi šedivými a bohatou bradou, Bol to penzionovaný horár oravského panstva, prichodiaci advokátovi vo svojej veci“.

P.O.Hviezdoslav počas svojho pôsobenia v Námestove riešil početné majetkové spory, ktoré vznikali medzi plátenníkmi. Je pravdepodobné, že zakladateľ veľkoplátenníckej dynastie Murínovcov Matej Murín často využíval jeho právnické služby a za jeho spravodlivé rozhodnutia v nich,  z úcty k nemu dal vyhotoviť túto pamätnú tabuľu, ktorá zdobí priečelie jednej z budov na Hviezdoslavovej ulici.

pavol_orsagh_hviezdoslav_49.jpg

Z advokátskych spisov Pavla Országha - Predvolanie Kráľovského okresného súdu v Námestove z 26.2.1880 Pavlovi Országhovi vo veci jeho klienta s Országhovou rukou dopísaným údajom o vyhlásenom rozhodnutí (Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, L 11035)

Viac o živote P.O. Hviezdoslava na: http://www.nasaadvokacia.sk/hviezdoslav.html

j2011-008.jpg

Foto: Miroslav Hajdučík 2011

Zdroj: http://www.nasaadvokacia.sk/hviezdoslav.html

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.