Choď na obsah Choď na menu
 


Židovský cintorín

23. 4. 2012

stno--25-.jpgPohľad na cintorín z dnešného dna Oravskej priehrady

 

Židovský cintorín Námestovo 
בית הקברות היהודי

                                                       Jewish Cemetery in Námestovo 


Židovský cintorín v Námestove sa nachádza severovýchodne od mesta, na brehu Oravskej priehrady. Začiatky židovského osídlenia sa datujú do 80. rokov 18. storočia. Už na konci 18. storočia bol v Námestove zriadený židovský rabinát a zároveň bola postavená synagóga a židovský cintorín. Cintorín je umiestený na rovnom teréne asi dva kilometre od centra mesta. Leží v lesnej oblasti pri chatovej oblasti. Južnú časť ohraničuje Oravská priehrada, ktorá výškou hladiny zatápa časť cintorína. Je obdĺžnikového tvaru, bez oplotenia. Výzor, výzdoba a materiál náhrobných kameňov je rôzny, ale prevažujú jednoduchšie. Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca a pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vplyvom počasia sú značne poškodené a texty sú málo alebo nečitateľné. Najstaršie náhrobníky z pieskovca sú nízke, majú tvar Mojžišových kamenných dosiek Desatora (horné ukončenie oblúkom). Neskoršie sa tvar náhrobníkov menil. Pribudli v tvare Svätostánku (Aron kodeš), s dvoma stĺpmi po okrajoch. Novšie náhrobné kamene boli už vyššie, vyhotovené sú žuly a mramoru. Sú tu aj tri náhrobné kamene z ružového mramoru, ktoré pôsobia medzi ostatnými vznešene. Najnovšie náhrobníky sú štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Na cintoríne sú prevažne jednoduchšie stély, niektoré sú zvalené. Stély z čierneho granitu sa vyskytujú v menšom počte, mnohé boli v minulých rokoch rozkradnuté a zostali len podstavce. Na cintoríne je možné vidieť aj náhrobný kameň v tvare zlomeného stĺpa a obelisku. Ide však skôr o dobovú módu v architektúre ako o nejakú symboliku.
Honosné vysoké stély a bloky zo švédskej žuly a granitu, aké možno vidieť na cintorínoch veľkých miest, tu nie sú. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého, ale aj historický vývoj. Bolo to ovplyvnené aj migráciou mladých ľudí a solventnejšej vrstvy koncom 19. storočia do veľkých miest. Na mnohých náhrobníkoch vidieť zručné práce kamenárov. Na ich výzdobu bola použitá bežná ornamentálna výzdoba a jednoduché rastlinné motívy. Na náhrobníkoch sú nápisy písané hebrejsky, niektoré texty aj nemecky.
Na výzdobe náhrobných kameňov je možné vidieť rôzne symboly. Veľmi často sa vyskytuje symbol dvoch žehnajúcich rúk, ktoré majú prsty spojené po dvoch. Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa Kohenov, potomka z kňazského kmeňa. Ďalším vyskytujúcim symbolom je Dávidova hviezda a krčah s miskou. Tieto symboly vyjadrujú príslušnosť mŕtveho ku kmeňu Levitov, ktorí boli pomocníkmi kňazov. Z rastlinnej symboliky je najviac využívaný symbol smutnej vŕby. Pre Židov bol strom symbolom života, ale i smrti. Prísny zákaz používania vyobrazenia ľudských postáv na tomto cintoríne bol porušený, lebo na jednom náhrobníku boli zobrazené dve mužské hlavy. Je to dosť nezvyklé, lebo po rozkole medzi náboženskými obcami v Uhorsku na prelome rokov 1868/69 sa židovská komunita pripojila k ortodoxnému smeru.
Židovský cintorín v Námestove bol desaťročia neudržiavaný a úplne zdevastovaný. Rokmi úplne zarástol náletovými drevinami. V roku 2010 sa skupine nadšencov z Námestova podarilo postupne obnoviť cintorín. Najskôr bol cintorín vyčistený od náletových drevín. Potom boli v spolupráci kamenárom Mojmírom Murínom vyčistené najzachovalejšie náhrobné kamene a osadené na podstavce. Na cintoríne pribudol pamätník, veľký monolit s mramorovou doskou, ktorú dodal Mojmír Murín. Monolit dodala a osadila Firma MBM-stav. Pribudla aj informačná a smerové tabule s označením židovského cintorína. Práce pri obnove Židovského cintorína v Námestove viedli a zabezpečovali páni Karol Kurtulík a Milan Hubík, ktorým patrí úprimné poďakovanie. Židovský cintorín v Námestove po rekonštrukcii je čistý, upravený a vďaka veľkému počtu vztýčených náhrobných kameňov pôsobí veľmi dôstojne. 
Podľa stránky ÚPN v Súpise Židov z roku 1942 bolo uvedených v Námestove 112, Trstenej 150, Tvrdošíne 87 a Dolnom Kubíne 238 Židov. Ďalší Židia na Orave žili v menšom počte v okolitých dedinách. Na Orave je päť židovských cintorínov. Okrem Námestova v Trstenej, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne a vo Veličnej. Všetky boli v posledných rokoch upravené.

Zdroj> Zilina gallery

 

z2.jpg

 Cintorín v roku 2010

Novodobé foto: Miroslav Hajdučík